OSA

Organisatorisk & Social Arbetsmiljö

AFS 2015:4

osa utbildning

Intresserad av en Onlineutbildning i OSA

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö


Utbildning OSA

En av de viktigare föreskrifterna som Arbetsmiljöverket gett ut är föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 som behandlar tre olika områden, arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning. Hög arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning är några orsaker till stress, utmattning och psykisk ohälsa och är ett prioriterat område då brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda och leder till stort lidande för individen samt kostar företaget och samhället enorma belopp.


Kursbeskrivning OSA

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Definiera vad är psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö
  • Fördjupad kunskap i AFS 2015:04 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö
  • Fördjupad kunskap i AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • Samverkan utifrån AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • Organisatoriska förebyggande åtgärder genom rutiner, utbildning och instruktioner
  • Fördjupad kunskap i arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning
  • Kunskaper om stress, hur man kan identifiera tidiga signaler och riskfaktorer på arbetsplatsen
  • Undersökningsmetoder som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet


Målgrupp för OSA Online
Främst Arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter såsom chefer och ledare. Men även arbetstagare som behöver bättre insikt i det organisatoriska arbetsmiljöarbetet. Kursen lämpar sig också för skyddsombud som behöver fördjupade kunskaper inom OSA.

Förkunskaper
Vi rekommenderar en BAM eller SAM - Utbildning som förkunskap men det är inget krav.


Lärarledd OSA onlineutbildning
Utbildningen ges via ZOOM


Utrustning för OSA- utbildning
Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa.
Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.


I priset för OSA ingår
Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning


Tidsåtgång utbildning i OSA

1 dag


Pris OSA Online 4 200 SEK exklusive moms/ person